Connect with us

Witaj, czego szukasz?

piątek, 22 października 2021. Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Reklama Ukiel.info - Napisz do nas

Pieniądze

Od września wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić znacznie mniej

Emeryci
Fot. Pixabay

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a cały czas pracują, muszą kontrolować zarobków, jakie mogą osiągnąć. Gdy nie przekroczą one 3853,20 zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie można pobierać w całości. Jeśli jednak wynagrodzenie było maksymalną kwotą dolnego limitu z ubiegłych miesięcy, to od 1 września powinno być mniejsze o 123,90 zł.

Subskrybuj Ukiel Magazine na Google News
Przeczytaj również: Najniższa emerytura na Warmii i Mazurach wynosi… 21 groszy. A jaka jest najwyższa?

Dobra informacja jest taka, że… – limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie ma to wpływu na pobierane przez niego świadczenie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Pobierana emerytura lub renta może zostać jednak zmniejszona lub prawo do niej może być zwieszone w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu przekraczającego określony limit dorabiania.

Nie każdy emeryt dorobi tyle samo

Zmniejszeniu podlegają świadczenia w przypadku osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zawieszeniu natomiast podlegać będą świadczenia w razie osiągania przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5504,52 zł i jest niższe o 177 zł niż w pierwszym kwartale. Dalego pracujący emeryci i renciści w kolejnych trzech miesiącach – począwszy od  września – mogą dorobić mniej – wyjaśnia Krupicka.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał bieżącego roku wynosi z kolei 3853,20 zł i przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury albo renty. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam kwartał wynosi 7155,90 zł, a przekroczenie go oznaczać będzie tym samym zawieszenie świadczenia.

Jak już wspomnieliśmy, limit przychodów nie dotyczy osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią natomiast ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

ZUS może zawiesić wypłatę emerytury

Bez ograniczeń mogą dorabiać za to osoby pobierające emerytury częściowe, renty inwalidy wojennego czy renty inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także członkowie rodzin pobierający renty rodzinne. Osoba pobierająca rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może pracować bez ograniczeń.

Jeżeli natomiast przychód osiągany przez pracującego emeryta czy rencistę przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc., wówczas świadczenie pomniejsza się o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, będzie to o kwotę:

  • 646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Od 1 września zawieszone zostaną emerytury i renty tych świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. – Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Świadczenie to zostanie zawieszone już po przekroczeniu kwoty 3853,20 zł przychodu – mówi Katarzyna Krupicka.

Źródło: ZUS

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
ZUS będzie nas tropił na L4? Jest odpowiedź
14 dni temu

[…] Przeczytaj również: Od września wcześniejsi emeryci mogą dorobić znacznie mniej […]

POLECAMY