18 C
Olsztyn
sobota, 25 czerwca, 2022
- Reklama -spot_img

Duży hałas z obwodnicy Olsztyna? Znamy wyniki analizy

Musisz przeczytać

Zakończyła się analiza obwodnicy Olsztyna pod kątem oddziaływania na środowisko. Bananie zleciła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nie ma potrzeby budowy nowych lub przebudowy istniejących zabezpieczeń akustycznych – tak wykazała analiza oddziaływania obwodnicy Olsztyna na środowisko. To oznacza, że hałas, który powodują przejeżdżające tamtędy samochody, mieści się w granicach przewidzianych w rozporządzeniu ministra środowiska.

Hałas z obwodnicy Olsztyna w normie

W rozporządzeniu dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wynoszą:

– 61 decybeli w dzień i 56 decybeli w nocy – w przypadku zabudowy jednorodzinnej i związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

– odpowiednio 65 i 56 decybeli – w przypadku terenów zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej.

Karol Głębocki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie:

– Głównym celem analizy było porównanie wielkości prognozowanych oddziaływań w zakresie hałasu, zidentyfikowanych i opisanych w raportach o oddziaływaniu na środowisko, wydanych na ich podstawie dokumentach, z rzeczywistym oddziaływaniem na etapie eksploatacji drogi.

Badanie polegało nie tylko na wykonaniu pomiarów hałasu. Zmierzono również m.in. prędkość pojazdów poruszających się na obwodnicy Olsztyna i warunki atmosferyczne. Przeprowadzono też obliczenia akustyczne i dopiero to wszystko pozwoliło ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem.

W jaki sposób wykonano analizę?

Pomiary hałasu na obwodnicy Olsztyna wykonał Dział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika z siedzibą w Kielcach, posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

– Zastosowano metody badań, pomiarów, obliczeń i ekspertyz (inwentaryzacja i ocena stanu technicznego) zgodne z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych – tłumaczy Karol Głębocki.

Pomiary poziomu hałasu wykonano w 42 punktach pomiarowych (w terenie) i w 2159 punktach obliczeniowych (m.in. na różnych kondygnacjach budynków). W sumie zmierzono hałas przy 227 budynkach zlokalizowanych na terenach chronionych akustycznie i znajdujących się w pobliżu obwodnicy Olsztyna.


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Więcej artykułów

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -AC Beauty | Gabinet kosmetyczny Olsztyn | Kriolipoliza

Ostatnie artykuły