Polityka prywatności serwisu „Ukiel Magazine”

Informacje ogólne

Poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności serwisu „Ukiel Magazine”, zwanego dalej Serwisem, z której dowiesz się:

 1. dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 2. w jakim celu to robimy,
 3. czy podanie danych w określonym przypadku jest wymagane,
 4. jak długo przechowujemy zgromadzone dane,
 5. czy są inni odbiorcy dotyczących Ciebie danych,
 6. jakie przysługują Ci uprawnienia.

Nasze działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są zawsze ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej prawa ochrony danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli tzw. RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest ACK Anna Czarna-Kotowska, ul. Wilczyńskiego 23, 10-686 Olsztyn, NIP: 6792868555

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem:

 1. e-mail: [email protected]
 2. formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie „Ukiel Magazine”.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy, podajesz sam lub pozostawiasz je w trakcie korzystania z Serwisu. Dane, które przetwarzamy, są niezbędne do udostępnienia Tobie kont lub profili w ramach Serwisu, a mianowicie mogą to być adres e-mail, imię, nazwisko, wiek, płeć, miasto, data urodzenia. Są to dane, które nam podajesz w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie, w komentarzach, sondach, ankietach czy badaniach. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie. Są to dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, jak również Twoje wyszukiwania czy kliknięcia. Przetwarzamy je między innymi w plikach „cookies”, o czym będzie w dalszej części niniejszego dokumentu.

Podstawy przetwarzania i jak wykorzystujemy Twoje dane

W każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, musimy posiadać tzw.  „podstawę prawną”. Podstawy prawne wynikają wprost z przepisów prawa, tj. art. 6 RODO. Poniżej znajdują się te, na których najczęściej bazujemy:

 1. Świadczenie usług Serwisu – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Możesz skorzystać ze świadczonych przez nas usług dostarczanych z wykorzystaniem Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane po to, by podjąć współpracę lub świadczyć usługę na określonych warunkach.
 2. Realizacja marketingu – Art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO. Z wykorzystaniem posiadanych informacji możemy prowadzić działania reklamowe, promocyjne lub marketingowe.
 3. Obsługa reklamacji, rozstrzygania sporów, zabezpieczenia i dochodzenie ewentualnych roszczeń – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zawsze mogą pojawić się wątpliwości w zakresie świadczonych przez nas usług, a posiadane informacje służyć będą ich rozstrzyganiu lub zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń.
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa w Serwisie – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Chodzi m.in. o zapobieganie rozprowadzaniu złośliwych kodów, treści, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu Serwisu lub też przeciwdziałaniu przestępstwom o charakterze gospodarczym, w tym wyłudzeniom i zapobieganiu innym przestępstwom.
 5. Analiza ruchu w Serwisie, poprawa jakości i dostępności dostarczanych usług – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Staramy się stale doskonalić dostarczane rozwiązania, a zgromadzone dane dostarczają nam niezbędnych informacji, jak mamy to robić.

Kto może posiadać dostęp do Twoich danych?

Podmioty zapewniające hosting Serwisu „Ukiel Magazine”, zajmujące się jego bezpieczeństwem, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Serwisie oraz prowadzenia marketingu, podmioty zajmujące się obsługą, firmy kurierskie oraz dostawcy narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail.

W niektórych okolicznościach możemy być też prawnie zobowiązani do udostępniania informacji
o Tobie – na przykład na mocy orzeczenia sądu, przepisów prawa lub decyzji organu publicznego. 
W każdym przypadku upewniamy się, że mamy legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie i dokumentujemy nasze decyzje.

Przekazanie danych do tzw. państwa trzeciego

W zakresie realizacji celów przetwarzania opisanych w niniejszej polityce prywatności co do zasady nie przekazujemy danych osobowych do dostawców, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Wyjątkiem w tym względzie jest Google Analytics. Informacje generowane przez pliki „cookie“ są przekazywane spółce Google Inc. i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Jak długo zachowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane do celów ściśle określonych w niniejszej polityce prywatności oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nigdy nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu, do którego zostały one zgromadzone. Zatem Twoje dane przechowujemy:

 1. przez okres niezbędny do czasu zakończenia realizacji umowy o świadczenie usług Serwisu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 2. do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej uprzednio zgody,
 3. przez okres niezbędny do czasu wypełnienia uzasadnionego prawnie interesu stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

Czy podanie danych jest konieczne?

Co do zasady podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych usług lub Twoich żądań, np. w zakresie kontaktu, dodania komentarza do artykułu w Serwisie, skorzystania z poszczególnych usług Serwisu, realizacji Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem etc. Podanie danych może też być niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Konsekwencją niepodania odpowiednich informacji może być brak możliwości działania w określonym celu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Realizując usługi, stosujemy profilowanie w bardzo ograniczonym zakresie, praktycznie wyłącznie do celów marketingowych. Na podstawie Twojej aktywności na stronie internetowej Serwisu, po wejściu na zewnętrzne serwisy i strony internetowe mogą Ci się wyświetlać reklamy naszego Serwisu. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w naszym Serwisie. Masz też możliwość określenia dodatkowo, czy wyrażasz zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych operatorów z wykorzystaniem ustawień prywatności.

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem

Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 4. prawo żądania przeniesienia przetwarzanych danych do innego administratora,
 5. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przed jej cofnięciem zgody,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Realizacja Twoich uprawnień

Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień na adres e-mail: [email protected].

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu, poinformujemy Cię o tym.

Pliki Cookies

Nasz Serwis wykorzystuje pliki „Cookies” stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Pliki „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informujemy też, że w ramach naszych serwisów mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z naszego Serwisu w Twoim urządzeniu końcowym mogą zostać umieszczone pliki „Cookies” w celu umożliwienia Ci skorzystania ze zintegrowanych funkcjonalności (np. Facebook, LinkedIn, YouTube). Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików „Cookies” w swojej polityce prywatności, w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików „Cookies”.

Wykorzystywanie

Pliki „Cookies” mogą być wykorzystywane są wyłącznie w następujących celach:

 1. świadczenia usług Serwisu,
 2. ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania,
 3. późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane,
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury oraz zawartości,
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Rodzaje Cookies i zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W ramach serwisów możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 1. „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,
 2. „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
 3. „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika,
 5. „własne” – zamieszczane przez serwis,
 6. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „Cookies” w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „Cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „Cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, które dotyczą plików cookies, zajrzyj do instrukcji swojej przeglądarki:

 1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 4. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
 5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Ponadto, w celu prowadzenia pomiarów statystycznych, używamy technologii Google Analytics. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który znajduje się tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl