18 C
Olsztyn
sobota, 25 czerwca, 2022
- Reklama -spot_img

Radni zdecydowali: żłobki w Olsztynie dwa razy droższe. Jakie inne tematy pojawiły się na sesji?

Musisz przeczytać

Za jedno miejsce rodzice będą musieli teraz zapłacić miesięcznie 520 zł i 6 zł dziennie za wyżywienie dziecka. To oznacza, że żłobki w Olsztynie będą dwa razy droższe. Wcześniej opłaty wynosiły odpowiednio 227,92 zł i 4,84 zł.

Chwilę po godz. 17:30 zakończyła się sesja olsztyńskiej Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się o godz. 10, ale radni długo dyskutowali nad poszczególnymi punktami obrad. Tak było m.in. w przypadku opłat za żłobki w Olsztynie.

Radni nie dostali jeszcze do rąk projektu budżetu miasta na przyszły rok, ale wiadomo, że będzie bieda. Z szacunków ratusza wynika, że wpływy w tym roku będą mniejsze o 41 mln zł. A do tego trzeba jeszcze zabezpieczyć dodatkowe pieniądze, bowiem wzrośnie płaca minimalna. Stąd zaciskanie pasa jest nieuniknione.

Żłobki w Olsztynie dużo droższe

Pas będą musieli zacisnąć również rodzice dzieci, które uczęszczają do miejskich żłobków. Olsztyńscy radni przyjęli projekt uchwały, który zakłada znaczący wzrost opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Do tej pory rodzice płacili niecałe 228 zł miesięcznie za pobyt dziecka i niecałe 5 zł dziennie za wyżywienie. Teraz opłaty wzrosną odpowiednio do 520 i 6 zł.

Uzasadnienie do uchwały ma ponad stronę. Dowiadujemy się z niego, że podwyżki podyktowane są faktem, że

“opłata stała od kilku lat kształtuje się na tym samym poziomie (2017 rok ustalona na kwotę 215 zł, a następnie waloryzowana wskaźnikiem GUS w 2018 roku do kwoty 219,30 zł, w 2019 roku do kwoty 222,80 zł i w roku 2020 do kwoty 227,92 zł) przy jednoczesnym wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia”.

Olsztyńscy urzędnicy wyliczyli też miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku. Od stycznia do października 2019 wynosił on nieco ponad 1256 zł, w analogicznym okresie tego roku ponad 1253 zł. Zdaniem urzędników, mniejszy koszt utrzymania dziecka wynika z zawieszonej działalności przez dwa miesiące spowodowanej pandemią koronawirusa, a co za tym idzie zmniejszonymi wydatkami na utrzymanie. Z kolei w planie na przyszły rok koszt ten zwiększył się do 1600 zł.

Dlaczego żłobki w Olsztynie są droższe?

W uzasadnieniu mowa jest także o posiadaczach Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny, którzy nie płacą za pobyt dziecka w żłobku. “Powoduje to wzrost odsetka kosztów ponoszonych przez Gminę Olsztyn. Proponowany projekt uchwały zakłada dla posiadaczy Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny ulgę w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku” – czytamy.

Z powodu wzrostu najniższego wynagrodzenia miasto, jak podano w uzasadnieniu, musi zabezpieczyć w planie finansowym Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie dodatkową kwotę w wysokości prawie 112 tys. zł i pieniądze na wypłacenie emerytur i nagród jubileuszowych (kolejnych ponad 304 tys. zł).

Ratusz tłumaczy też, że pozostawienie opłat na istniejącym obecnie poziomie “spowodowałoby konieczność zwolnień pracowników, a co za tym idzie ograniczenie dotychczasowej działalności Zespołu poprzez ograniczenie liczby miejsc w żłobkach”.

Uzasadnienie do uchwały kończy się stwierdzeniem: “Podwyższenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku do 520 zł miesięcznie pozwoli na utrzymanie pracy Zespołu na dotychczasowym poziomie, jak również zapewni środki na wykonanie zobowiązań wynikających z projektu „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej”.

Gorąca dyskusja radnych

Jak już wspomnieliśmy, głosowanie nad uchwałą poprzedziła długa i gorąca dyskusja radnych. W pewnym momencie stoczyła się na stricte politycznie tematy.

Radni z prezydenckiego klubu Ponad Podziałami Radni i koalicjanci wspierający Piotra Grzymowicza, winą obarczali rząd PiS, a konkretnie zmniejszone wpływy do samorządów. Opozycja, czyli radni PiS, stwierdziła, że władze Olsztyna nie potrafią zarządzać miastem i budżetem.

Ostatecznie uchwałę dotyczącą wzrostu opłat za żłobki w Olsztynie przyjęto większością głosów (12 radnych było “za”, 8 głosów przeciwko, jeden głos był wstrzymujący się). Przeciwko podwyżkom głosowali m.in. radni Prawa i Sprawiedliwości i Mirosław Arczak.

Jaki budżet Olsztyna na przyszły rok?

Jak już również wspominaliśmy, przyszłoroczny budżet Olsztyna również nie napawa optymizmem. Urzędnicy, na czele z prezydentem, wciąż pracują nad jego projektem. Wszyscy w ratuszu zgodnie jednak przyznają: “do podjęcia jest szereg skomplikowanych decyzji”.

– Pandemia koronawirusa to jeden z najważniejszych czynników, jakie mają wpływ na kondycję finansową polskich samorządów – mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Olsztynie.

I dodaje: – Stąd przygotowanie planu finansowanego na kolejny rok okazuje się wyzwaniem znacznie trudniejszym niż w minionych latach.

Prezydent dodaje, że przygotowanie przyszłorocznego budżetu jest niezwykle skomplikowane. – Praktycznie wszystkie nasze jednostki muszą stawić czoła temu zadaniu. Pracujemy, by przygotować najlepszy możliwy w tych warunkach dokument – stwierdza Piotr Grzymowicz.

Urzędnicy dodają jednak, że nie tylko pandemia koronawirusa daje się we znaki. – Odczuwamy także skutki ubiegłorocznych rządowych decyzji, m.in. w zakresie regulacji dotyczących podatku od osób fizycznych, o czym przestrzegaliśmy już ponad rok temu – dodaje Marta Bartoszewicz.

Domy dziennej pomocy zostają, oprócz jednego

Jeszcze kilka dni temu w porządku obrad na środową sesję był punkt dotyczący likwidacji dwóch dziennych domów pomocy społecznej przy ul. Mickiewicza i Fałata, Ośrodka Wparcia dla Dzieci i Młodzieży oraz Romskiej Świetlicy Rodzinnej. Po naciskach, m.in. ze strony radnych PiS, miasto wycofało się z tego pomysłu.

Radni zgodzili się jednak na likwidację DDPS-u przy ul. Fałata. Koszt utrzymania tej placówki w 2019 roku wyniósł ponad 150 tys. zł. W trzech pierwszych kwartałach tego roku była to kwota prawie 56 tys. zł.

– Z powodów finansowych planujemy zakończenie działalności tej jednostki z końcem roku – mówi Elżbieta Skaskiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Pozostałych pięć dziennych domów pomocy społecznej będących w naszej strukturze nadal będzie prowadzić swoją działalność – dodaje.


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Więcej artykułów

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -AC Beauty | Gabinet kosmetyczny Olsztyn | Kriolipoliza

Ostatnie artykuły