29 C
Olsztyn
wtorek, 28 czerwca, 2022
- Reklama -spot_img

Zielony Olsztyn ma zazielenić miasto. Społecznicy zbierają już podpisy pod petycją

Musisz przeczytać

To pierwsza konkretna reakcja mieszkańców na niedawną masową wycinkę drzew. Zielony Olsztyn to oddolna inicjatywa, która ma chronić zieleń w mieście. W pierwszy dzień wiosny społecznicy złożą też petycję na ręce prezydenta.

W poniedziałek ruszyła społeczna inicjatywa “Zielony Olsztyn”. To pomysł grupy mieszkańców, którzy – jak sami mówią – nie godzą się na obecny brak zasad gospodarowania zielenią miejską. Do działania zmobilizowała ich natomiast zakończona niedawno wycinka pond 1300 drzew pod budowę drugiej linii tramwajowej.

Zielony Olsztyn ma zmienić miasto

Społecznicy podkreślają jednak, że w ostatnim czasie wycięto drzewa nawet tam, gdzie nie pojawi się tramwaj. Chodzi m.in. o kilka kilkudziesięcioletnich i zdrowych lip, które rosły przy ul. Jagiellońskiej. Z naszych informacji wynika, że do ZDZiT-u napisało w tej sprawie kilku mieszkańców, którzy stwierdzili, że drzewa zasłaniają im światło w mieszkaniach.

I również z takimi decyzjami nie zgadzają się działacze Zielonego Olsztyna. – Nie możemy obojętnie patrzeć na bezrefleksyjne wycinki drzew, nadmierne podcinanie krzewów i brak odpowiedzialności za decyzje podejmowane bez rzetelnej analizy i bez zasięgania opinii mieszkańców – mówi Paweł Szczur, przewodniczący Rady Osiedla Podleśna i członek Zielonego Olsztyna.

Anna Dziekońska dodaje:

– Niestety, nawet ogólna obserwacja kierunku rozwoju miasta prowadzi do wniosku, że Olsztyn jest coraz mniej zielony, a coraz bardziej zabetonowany. Ale można to zmienić! Najważniejsze, by uznać realne znaczenie miejskiej zieleni i systemowo uporządkować kwestie jej planowania, utrzymania i ciągłego rozwijania. Mieszkańcy muszą zyskać pewność, że olsztyńską zielenią gospodaruje się w sposób najlepszy z możliwych.
Gotowe opracowanie

Społecznicy podkreślają, że nie chcą tylko wyrażać swojego niezadowolenia. Przede wszystkim chcą, aby w mieście pojawiły się systemowe rozwiązania, które pomogą chronić drzewa i inne rośliny. Sami przygotowali też projekt takiego opracowania.

Składa się ono z pięciu części: cięcie i pielęgnacja drzew * inspekcja i diagnostyka drzew * ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym * zasady zakładania, utrzymania i rozwoju terenów zielonych * zasady udziału społecznego w gospodarowaniu zielenią.

– Nawiązaliśmy współpracę między innymi ze specjalistami z wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju i z prof. Stanisławem Czachorowskim. Korzystaliśmy także z wielu istniejących już i przetestowanych opracowań dotyczących zielonej infrastruktury oraz standardów wdrożonych w innych miastach – mówi Paweł Szczur.

I dodaje: – Zależy nam też, by sprawa została poddana konsultacjom społecznym. I tego również będziemy się domagać od prezydenta.

Zbiórka podpisów pod petycją

Działacze Zielonego Olsztyna przygotowali też specjalną petycję do prezydenta miasta w sprawie dobrego gospodarowania zielenią:

My, niżej podpisani, mieszkańcy Olsztyna, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, działając społecznie i w interesie publicznym, zwracamy uwagę na konieczność właściwej opieki i pielęgnacji zieleni na terenie Olsztyna oraz na pilną potrzebę dalszego rozwijania miejskich terenów zielonych.

Tak zwana zielona infrastruktura (drzewa, krzewy, trawy itp.) jest istotnym składnikiem zdrowej tkanki miasta, dlatego jej ochrona i właściwe gospodarowanie powinno należeć do kluczowych zadań miejskiej polityki. Zieleń w mieście pełni istotne funkcje ekologiczne i estetyczne oraz pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Tymczasem olsztyńska zieleń, która zawsze była dumą i wizytówką naszego miasta, nie jest obecnie traktowana z należytą uwagą i szacunkiem. W gospodarowaniu zielenią stosuje się doraźne rozwiązania, które pomijają długofalowe konsekwencje takich działań. Przy podejmowaniu decyzji często pomija się głos ekspertów i naukowców oraz opinie strony społecznej.

Dlatego zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o wydanie zarządzenia wprowadzającego standardy gospodarowania zielenią na terenie Olsztyna, po uprzednim poddaniu ich projektu konsultacjom społecznym. Za najważniejsze uważamy:

– określenie jednolitych zasad tworzenia terenów zielonych i utrzymania wszystkich form zieleni (od trawnika do największych drzew);
– określenie zasad postępowania z zielenią na terenach objętych inwestycjami;
– wprowadzenie jednoznacznych procedur oraz czytelnego systemu planowania i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania zielenią;
– wprowadzenie jasnych zasad udziału społecznego w procesie gospodarowania zielenią.

Przypominamy, że konieczność właściwego utrzymania i rozwoju zielonej infrastruktury jest jedną z głównych wytycznych „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Olsztyna” przyjętego do realizacji uchwałą Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz jest zalecana w innych miejskich dokumentach na temat ochrony środowiska, poprawy czystości powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarką wodami opadowymi.

W celu sprawnego rozpoczęcia prac nad wnioskowanymi przez nas standardami przedstawiamy projekt takiego opracowania, składający się z następujących części:

1. Cięcie i pielęgnacja drzew,
2. Inspekcja i diagnostyka drzew,
3. Ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
4. Zasady zakładania, utrzymania i rozwoju terenów zielonych,
5. Zasady udziału społecznego w gospodarowaniu zielenią.

Petycję można podpisać do 20 marca. Dlaczego akurat ta data? Razem z projektem opracowania standardów ma trafić do prezydenta 21 marca, bo… – …marzy nam się zielona wiosna w naszym mieście – mówi Aleksandra Drzał-Sierocka z Zielonego Olsztyna.

Petycję można podpisać <TUTAJ.

Kolejne drzewa pod topór

Przed weekendem dowiedzieliśmy się także o planowanej wycince drzew na al. Wojska Polskiego na wysokości Lasu Miejskiego. O sprawę zapytaliśmy w Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu.

Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT:

Pod koniec stycznia Komenda Miejska Policji w Olsztynie zwróciła się do ZDZiT-u o usunięcie drzew wrastających w skrajnię nad jezdnią, w ciągu al. Wojska Polskiego. Jak podkreślono we wniosku, drzewa wrastające w skrajnię stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do wniosku dołączone zostały zdjęcia z leśnego fragmentu al. Wojska Polskiego. Do końca marca dokonamy inwentaryzacji drzew w ciągu al. Wojska Polskiego, a następnie – w przypadku stwierdzenia zasadności – skierujemy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zgodę na wycinkę. To, ile drzew, oraz które z nich trzeba będzie usunąć, będzie wiadomo po planowanej inwentaryzacji.

Więcej artykułów

2 KOMENTARZE

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
ProZielony
1 rok temu
- Reklama -AC Beauty | Gabinet kosmetyczny Olsztyn | Kriolipoliza

Ostatnie artykuły