26 C
Olsztyn
sobota, 25 czerwca, 2022
- Reklama -spot_img

Nabór do przedszkoli i szkół w Olsztynie. Jak, gdzie i kiedy zapisać dziecko? [PORADNIK]

Musisz przeczytać

Redakcja
Kilka słów w redakcji

W poniedziałek rozpoczął się elektroniczny nabór do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jakie formalności muszą spełnić rodzice i opiekunowie, aby zapewnić dziecku miejsce w upatrzonej placówce?

Podczas tegorocznego naboru rodzice mają do wyboru 27 miejskich przedszkoli i 14 niepublicznych, wyłonionych w konkursach ofert. Rekrutacja odbywa się m.in. za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Oświatowych Olsztyna <ZOBACZ TUTAJ>.

Trwa nabór do przedszkoli i szkół

– We wszystkich przedszkolach prowadzonych przez samorząd oraz w tych z otwartych konkursów ofert opiekę znajduje niemal 4800 dzieci. Rekrutacja jest prowadzona na 1385 wolnych miejsc – mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Olsztynie.

Urzędnicy dodają też, że w procesie rekrutacji pod uwagę brane są różne kryteria.

Anida Kinga Samoraj, dyrektorka ratuszowego Wydziału Edukacji:

– Są to kwestie związane z zatrudnieniem rodziców lub prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tej samej placówce lub uczestnictwo w rekrutacji do tego przedszkola. Pod uwagę brany jest także dochód na osobę w rodzinie kandydata.

Rodzice i opiekunowie, którzy mają profil zaufany albo podpis kwalifikowany, mogą przejść przez całą procedurę bez wychodzenia z domu. Najważniejszym terminem pierwszego etapu jest 29 marca – do tego dnia przyjmowane są wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

W kolejnych etapach komisja rekrutacyjna zweryfikuje złożone wnioski, a w kwietniu ogłosi listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Następnie rodzice będą mieli czas na pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, a ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych poznamy 29 kwietnia. Postępowanie uzupełniające zaplanowano na sierpień.

Nabór do przedszkoli – krok po kroku
 • Od 15 do 29 marca, do godz. 15 mamy czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
 • Kryteria przyjęcia określono w uchwale nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z 25 października 2017 roku. Jednym z nich jest zatrudnienie rodziców, konieczne więc będzie pobranie zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy oraz złożenie oświadczenia  o dochodzie na osobę w rodzinie.
 • Do 21 kwietnia komisja rekrutacyjna ma czas na ocenę wniosków.
 • 22 kwietnia zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych.
 • UWAGA! Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów nie kończy procesu rekrutacyjnego.
 • Od 23 do 28 kwietnia rodzice mają czas na złożenie pisemnego oświadczenia, potwierdzającego chęć uczęszczana dziecka do wybranej placówki.
 • 29 kwietnia przedszkola podadzą ostateczną listę przyjętych dzieci.
 • Dla tych, którym nie powiedzie się w pierwszym terminie, od 2 do 24 sierpnia będzie trwało postępowanie uzupełniające w placówkach, które po pierwszym terminie rekrutacji posiadają jeszcze wolne miejsca.
 • Wybierając przedszkole dla dziecka, wskazujemy to, na którym najbardziej nam zależy, a także maksymalnie dwa dodatkowe. Dokumenty rekrutacyjne składamy jedynie do pierwszego wybranego przez nas przedszkola. To ono weryfikuje nasz wniosek.
 • Wnioski można składać na dwa sposoby: elektronicznie lub osobiście w przedszkolu. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej jest możliwe, jeśli posiadamy podpis kwalifikowany lub profil zaufany. Jeżeli nie, możemy – po elektronicznym wypełnieniu wniosku – wydrukować go i wraz z załącznikami osobiście dostarczyć do wybranej placówki.
 • Kształcenie w przedszkolach miejskich z tzw. podstawy programowej, realizowanej przez pięć godzin każdego dnia, jest bezpłatne. Ponad ten czas rodzice zapłacą 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2018, 2017, 2016 i 2015, mieszające w Olsztynie.

Szczegóły postępowania znajdują się także w informatorze dotyczącym rekrutacji <ZOBACZ TUTAJ>.

Nabór do szkół podstawowych – krok po kroku

Również 15 marca rozpoczął się nabór do miejskich szkół podstawowych. Terminarz jest następujący:

 • Przyjmowanie wniosków odbywa się od 15 do 26 marca, do godz. 15.
 • Od 29 marca do 1 kwietnia to czas na weryfikację wniosków.
 • 2 kwietnia o godz. 14 – podanie do wiadomości wyników rekrutacji.
 • Od 6 do 9 kwietnia rodzice będą mieli czas na złożenie oświadczenia o chęci uczęszczania dziecka do wybranej szkoły.
 • 12 kwietnia o godz. 14 podane zostaną ostateczne listy pierwszoklasistów w roku szkolnym 2021/2022.
 • 23 sierpnia rozpocznie się postępowanie uzupełniające.
 • W przypadku rekrutacji do szkół podstawowych możemy wybrać szkołę obwodową lub wskazać maksymalnie trzy inne placówki. Wniosek składamy tak jak w przypadku przedszkoli – elektronicznie lub osobiście w wybranej placówce.
 • Przy dostaniu się do wybranej placówki poza obwodem, w którym zamieszkujemy, będzie miało także znaczenie to, czy rodzeństwo przyszłego pierwszoklasisty już do niej uczęszcza i czy rodzice pracują w obwodzie wybranej szkoły.
 • Pamiętajmy! Jeżeli chcemy osobiście dostarczyć dokumenty do wybranej szkoły lub przedszkola, warto wcześniej sprawdzić, w jakich godzinach są otwarte placówki.

Elżbieta Krajewska

Więcej artykułów

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -AC Beauty | Gabinet kosmetyczny Olsztyn | Kriolipoliza

Ostatnie artykuły