16 C
Olsztyn
czwartek, 30 czerwca, 2022
- Reklama -spot_img

Postępowanie w sprawach nieletnich. Ale… kto to jest nieletni?

Musisz przeczytać

Redakcja
Kilka słów w redakcji

Odpowiada adwokat Paweł Socha. Nieletni – w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 roku – są to osoby, które nie skończyły 18 lat.

Artykuł 1 § 1 tej ustawy mówi, że akt ten stosowany jest w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18, w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji; w stosunku do osób między 13 a 17 rokiem życia, które dopuściły się czynu karalnego; w stosunku do osób nie starszych niż 21 lat – w zakresie wykonywania środków wychowawczych i poprawczych.

Wymienione kategorie wiekowe to – w myśl przepisów ustawy – osoby nieletnie. Zgodnie z powyższym, w przypadku potrzeby zapobiegania i zwalczania demoralizacji postępowanie możliwe jest nawet wobec młodszych dzieci, a górna granica wieku w stosunku do osoby, wobec której można prowadzić „postępowanie o demoralizację” wynosi 18 lat.

Nieletni, czyli osoby w wieku od 13 do 17 lat, objęci są ustawą w zakresie popełnienia przez nie czynów karalnych. Granica 17 lat związana jest z ponoszeniem przez osoby w tym wieku
odpowiedzialności karnej na zasadach przewidzianych dla dorosłych.

Przeczytaj również! Z gabinetu prawnika: Powrót z zagranicy a długi w Polsce

Należy dodać, że czyn karalny nie jest tożsamy z czynem zabronionym, o którym jest mowa w Kodeksie karnym. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy, czyn karalny to przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i wymienione w art. 2 ustawy wykroczenia.

Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich stosuje się również do osób, co do których wykonywane są środki wychowawcze lub poprawcze. Osoby te podlegają przepisom ustawy do ukończenia 21 lat.

Środkami wychowawczymi są między innymi upomnienie, nadzór kuratora, a także skierowanie do instytucji zajmującej się pracą z nieletnimi. Środkiem poprawczym jest natomiast umieszczenie w zakładzie poprawczym.
Paweł Socha
autor bloga o postępowaniu w sprawach nieletnich

***


Adwokat Paweł Socha
Kancelaria Adwokacka Stachniałek Socha w Iławie z filiami w Olsztynie i Lubawie

Specjalizuje się w sprawach rodzinnych (rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska), karnych (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków, tymczasowe aresztowanie, oszustwo, rozbój, kradzież), penitencjarnych (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze), wykonawczych (odroczenie wykonania kary, system dozoru elektronicznego, zamiana grzywny na karę pozbawienia wolności, zamiana kary ograniczenia wolności na grzywnę), cywilnych (o zapłatę, służebność, nabycie spadku, dział spadku) oraz związanych z postępowaniem w sprawach nieletnich.

Więcej artykułów

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -AC Beauty | Gabinet kosmetyczny Olsztyn | Kriolipoliza

Ostatnie artykuły