16 C
Olsztyn
czwartek, 30 czerwca, 2022
- Reklama -spot_img

Jak będą wyglądały tegoroczne matury? Znamy wytyczne ministra edukacji

Musisz przeczytać

Redakcja
Kilka słów w redakcji

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało wytyczne dotyczące między innymi tegorocznych matur i egzaminu ósmoklasisty. Określono na przykład, kiedy trzeba nosić maseczkę ochronną i jak powinny zostać ustawione ławki.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca, matury od 8 do 29 czerwca. Przeprowadzone zostaną tylko egzaminy pisemne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, będą go zdawać od 7 do 9 lipca. Z kolei dla maturzystów drugi termin do 8-14 lipca.

Do szkoły wyłącznie w maseczce ochronnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne. Część musi zostać wprowadzonych obligatoryjnie, w niektórych przypadkach decyzję pozostawiono dyrektorom szkół. Obowiązkowe wytyczne dotyczą między innymi zakrywania ust i nosa przez zdających do momentu zajęcia miejsca w sali.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować odpowiedni odstęp – co najmniej półtora metra. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości – konieczne jest wtedy zachowanie co najmniej półtorametrowego odstępu.

Ławki muszą zostać ustawione tak, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku. Obowiązkowa jest też dezynfekcja ławek i krzeseł przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jedna osoba.

Co prawda nie wprowadzono ograniczeń dotyczących liczby osób w sali, jednak zaleca się – jeżeli jest taka możliwość – przeprowadzanie egzaminu z możliwie jak najmniejszą liczbą osób. Ponadto każdy zdający musi korzystać z własnych długopisów, linijki, cyrkla czy kalkulatora, a salę egzaminacyjną może opuścić najpóźniej 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli uczeń skończył pracę) zdający nie mogą opuścić sali egzaminacyjnej.

Przy wejściu do szkoły powinien być umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. Uczniowie, którzy przystępują do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia, będą mogli zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Osoby, które przystępują do kilku egzaminów tego samego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na kolejny egzamin. Warunek: musi być zapewniona odpowiednia przestrzeń.

Zobacz wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie tegorocznych egzaminów.

Rekrutacja od połowy czerwca

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do 31 sierpnia, a egzaminu zawodowego do 12 października. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się natomiast 15 czerwca i potrwa do 10 lipca.

Dokumenty można składać w wersji elektronicznej, dołączając kopię świadectwa. Z kolei szkoły, które wymagają umiejętności praktycznych, będą mogły je sprawdzić między 23 czerwca a 7 lipca. Druga tura składania dokumentów potrwa od 31 lipca do 4 sierpnia.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 12 sierpnia. Jeżeli uczeń zostanie zakwalifikowany do szkoły, od 13 do 18 sierpnia będzie musiał potwierdzić wolę przyjęcia i przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Zobacz harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Więcej artykułów

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -AC Beauty | Gabinet kosmetyczny Olsztyn | Kriolipoliza

Ostatnie artykuły