32 C
Olsztyn
wtorek, 28 czerwca, 2022
- Reklama -spot_img

Północna obwodnica Olsztyna. Jak drogowcy starają się zachęcić firmy do złożenia ofert?

Musisz przeczytać

Północna obwodnica Olsztyna i obwodnica Dywit to strategiczna i długo wyczekiwana inwestycja. Najpierw trzeba jednak wyznaczyć trasę nowej drogi. W pierwszym przetargu nikt nie chciał podjąć się tego zadania. Teraz GDDKiA wprowadziła istotne zmiany.

Przypomnijmy, przetarg dotyczy wykonania studium korytarzowego i techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej. Ponowne ogłoszenie ukazało się właśnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na platformie zakupowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

– Znajdują się tam szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać jeszcze w tym roku – mówi Karol Głębocki, rzecznik GDDKiA w Olsztynie.

Północna obwodnica Olsztyna: ważne zmiany…

W połowie lipca drogowcy z GDDKiA unieważnili postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. Zapowiedzieli wtedy również, że przeanalizują przyczyny niepowodzenia. W nowym postępowaniu wprowadzili istotne zmiany.

– Postanowiliśmy zmienić wymagania dla wykonawcy dokumentacji oraz personelu, który może wykonywać projekt – mówi Karol Głębocki.

I precyzuje: – W szczególności dopuściliśmy możliwość udziału w postępowaniu wykonawcom, którzy wykażą, że wykonali opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) w ostatnich 10 latach. W poprzednim przetargu było to 5 lat.

Drogowcy dopuścili też możliwość dokumentowania doświadczenia przy realizacji koncepcji programowej (KP). Rozszerzyli także dopuszczalne doświadczenie o wykonanie KP i projektu budowlanego. Poprzednio były to STEŚ i STEŚ-R.

– Wydłużyliśmy również termin wykonania dokumentacji o 5 miesięcy. O 3 miesiące dla studium korytarzowego i o 2 miesiące dla STEŚ – dodaje Głębocki.

…podyktowane sytuacją rynkową

Takie decyzje drogowcy – jak sami tłumaczą – podjęli po przeprowadzeniu rozpoznania sytuacji rynkowej wśród biur projektów, które potencjalnie spełniają wymagania GDDKiA. Projektanci mają bowiem świadomość ryzyka związanego z realizacją dokumentacji północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit. 

Ponadto, duże biura projektów są zaangażowane we współpracę z wykonawcami robót na zadaniach realizowanych w systemie “projektuj i buduj”. Wykonanie dokumentacji dla wykonawcy robót jest więc mniej czasochłonne i obarczone mniejszym ryzykiem wydłużenia terminów.

W przypadku dokumentacji studialnych istnieje też wiele nieprzewidywalnych okoliczności, które wpływają na wydłużenie terminu i zaangażowanie zespołu. – Po przeanalizowaniu powyższych okoliczności podjęliśmy decyzję o obniżeniu wymagań dla wykonawców, aby umożliwić złożenie ofert firmom o mniejszym doświadczeniu oraz wydłużyliśmy czas na realizację zadania – zaznacza Karol Głębocki.

Powstanie kilka wariantów

Na etapie studium korytarzowego wykonawca przeprowadzi analizy mające wskazać, czy północna obwodnica Olsztyna będzie biegła po stronie północno-zachodniej, czy północno-wschodniej miasta. Po wskazaniu korytarza zostanie przeprowadzona analiza co najmniej trzech wariantów układu drogowego, składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z al. Sybiraków w Olsztynie.

Do współpracy w procesie realizacji inwestycji GDDKiA zaprosiła również gminy, przez tereny których będzie przebiegać nowa droga. Odbędą się także spotkania informacyjne z mieszkańcami.

Północna obwodnica Olsztyna i obwodnica Dywit to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Szacunkowy koszt całej inwestycji to 980 milionów złotych, długość nowych dróg wyniesie około 20 kilometrów.

Z rządowego programu powstaną także obwodnice Smolajn, Gąsek, Pisza i Szczytna. W sumie wybudowanych zostanie 820 kilometrów nowych dróg.

Więcej artykułów

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -AC Beauty | Gabinet kosmetyczny Olsztyn | Kriolipoliza

Ostatnie artykuły