Connect with us

Witaj, czego szukasz?

środa, 26 stycznia 2022. Imieniny: Tymoteusza, Michała, Tytusa

Reklama AC Beauty | Gabinet kosmetyczny Olsztyn

Wywiad

20 lat Wydziału Prawa i Administracji UWM. “Wciąż dążymy do doskonałości” [WYWIAD]

Wydziału Prawa i Administracji
Prof. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Fot. Janusz Pająk/UWM w Olsztynie

Nasz wydział nabrał już charakteru, jest rozpoznawalny w kraju i zagranicą. Nie spoczywamy jednak na laurach i wciąż dążymy do większej doskonałości – mówi prof. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Subskrybuj Ukiel Magazine na Google News

– Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie kończy w tym roku 20 lat. Człowiek na przykład w tak długim czasie bardzo się zmienia – wizualnie i pod względem charakteru.

– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, najstarsza uczelnia w Polsce, od początku kształcąca prawników, rozpoczęła właśnie 658. rok akademicki. Natomiast Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zainaugurował 21. rok swojej działalności. Oceniając z tej perspektywy nasz jubileusz, trzeba stwierdzić, że jesteśmy dopiero u progu dojrzałości. 20 lat to dużo w życiu człowieka, lecz inną miarą trzeba oceniać ewolucję jednostki naukowo-dydaktycznej.

Nasz wydział powstał z podziału Wydziału Zarządzania i Administracji UWM, lecz genezy naszej jednostki należy poszukiwać w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, w której w 1993 roku utworzono Katedrę Prawa i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Humanistycznym. Kierownikiem tej jednostki został prof. Bronisław Jastrzębski, który w tym samym roku uruchomił studia na kierunku administracja.

Kształcenie prawników zapoczątkowała z kolei uchwała Senatu UWM z 3 grudnia 1999 roku w formie studiów jednolitych i studiów magisterskich uzupełniających. Pierwsi absolwenci, wśród których byłem i ja, otrzymali dyplomy w 2002 roku.

– Jak wydział zmieniał się przez te lata? Nabrał już odpowiedniego charakteru?

– Zmienił się znacząco. Przede wszystkim pozyskał dość stabilną kadrę nauczycieli akademickich, którzy związali się na stałe z Olsztynem i uniwersytetem. Pozwoliło to na uzyskanie uprawnień akademickich, najpierw do doktoryzowania, a później habilitowania z nauk prawnych, a także ostatnio do doktoryzowania z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Również w aspekcie dydaktycznym zaszło wiele pozytywnych zmian: oprócz tradycyjnych kierunków administracja i prawo rozwinęliśmy ofertę kształcenia i obecnie oferujemy także studia licencjackie i magisterskie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, a w ubiegłym roku z sukcesem związanym z naborem kandydatów rozpoczęliśmy kształcenie na kierunku kryminologia.

Tak więc Wydział Prawa i Administracji UWM nabrał już charakteru, jest rozpoznawalny w kraju i zagranicą. Niemniej jednak nie spoczywamy na laurach i wciąż dążymy do większej doskonałości.

– Przełomowym momentem będzie na pewno również przeprowadzka do nowo budowanej siedziby. Na jakim etapie są prace i kiedy planowane jest rozpoczęcie działalności w nowym obiekcie?

– To prawda. W miejscu wyeksploatowanego budynku dawnego Inkubatora Przedsiębiorczości przy alei Warszawskiej 98, który służył naszemu wydziałowi przez niemal 20 lat, powstaje nowoczesny obiekt, który stanie się naszą nową siedzibą. Budynek jest wieloskrzydłowy, ma przekrój w kształcie litery H, dwu- i trzykondygnacyjny, podpiwniczony, architektonicznie będzie nawiązywał do starszych zabudowań kampusu, znajdujących się w Kortowie. Znajdą się w nim m.in. sala sądowa oraz laboratorium kryminalistyczne. Planowany termin oddania budynku do użytku to 30 czerwca 2023, przy czym jest nadzieja, że stanie się to wcześniej, gdyż prace budowlane postępują szybciej niż zakładano.

Mamy nadzieję, że nowa siedziba, wprawdzie współużytkowana z Wydziałem Nauk Społecznych, polepszy warunki pracy i nauki. Jesteśmy wydziałem licznym pod względem liczby studentów, a w zasadzie dotąd bez funkcjonalnej siedziby. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni i analogicznie – jak w innych uczelniach – siedziba Wydziału Prawa i Administracji będzie wizytówką całego uniwersytetu, wpisującą się w ideę Green University.

– Nie można też zapomnieć, że na 20. urodziny wydział otrzymał też rekordową liczbę kandydatów na studia.

– W jubileuszowym roku akademickim 2020/21 uruchomiliśmy nowy kierunek studiów – kryminologia. W tegorocznej rekrutacji o indeks walczyło aż ośmiokrotnie więcej kandydatów niż mogliśmy pierwotnie przyjąć. Równie dobrze przebiegła rekrutacja na kierunek prawo, a także jest wysoce satysfakcjonująca na pozostałych kierunkach. Cieszymy się z dużego zainteresowania ofertą dydaktyczną, potwierdzającego naszą pozycję i jakość kształcenia. Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM znajdują zatrudnienie i osiągają sukcesy zawodowe. Najważniejsze jest jednak to, że coraz więcej młodzieży z Olsztyna i okolic nie wyjeżdża do innych ośrodków akademickich, ale rozpoczyna studia w Olsztynie, co pozwala sądzić, że pozostaną oni w regionie i będą wspierać jego rozwój społeczno-gospodarczy.

– Jakie cele i wyzwania stoją przed kadrą na kolejne lata?

– W przyszłym roku zostanie przeprowadzona przez ministra edukacji i nauki ocena działalności naukowej, nazywana ewaluacją. Od uzyskanej oceny zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkoły doktorskiej, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, którą jednostka naukowa otrzymuje z budżetu państwa. Liczę na podwyższenie pozycji wydziału w rankingu, a przynajmniej na utrzymanie dotychczasowej. Chcielibyśmy doskonalić ofertę dydaktyczną przez unowocześnienie programów nauczania na prowadzonych kierunkach, a także odpowiadać na zainteresowanie młodzieży przez tworzenie nowych kierunków i specjalności.

Ponadto chcielibyśmy rozwijać współpracę naukową i dydaktyczną z uznanymi ośrodkami w Europie i na świecie. Liczymy również na progres w zakresie przygotowywania naszych absolwentów do wykonywania zawodów prawniczych. Nasi absolwenci z sukcesem wykonują pracę zawodową, do której podwaliny uzyskali właśnie na studiach. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest rosnąca pozycja naszego wydziału w corocznych rankingach „Rzeczpospolitej”.

– A czego można życzyć wydziałowi z okazji 20-lecia?

– Rychłego oddania do użytku nowej siedziby, która jest po prostu niezbędna. Oznaczać to będzie znaczącą poprawę nie tylko warunków pracy kadry naukowo-dydaktycznej, ale przede wszystkim studentów. Oddanie do użytku nowej siedziby nada nowe impulsy do rozwoju.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

POLECAMY